College van Diakenen College van Diakenen
We willen als gemeente een hechte gemeenschap vormen en voor elkaar zorgen, zodat niemand gebrek lijdt of eenzaam is. We streven ernaar dat gemeenteleden hun gaven kennen en deze vrijwillig en van harte inzetten om elkaar te dienen.

De diaconie wil de diaconale bewustwording in de gemeente stimuleren door middel van het ondersteunen van diaconale projecten en het zelf meewerken aan vormen van diaconaat.
Op deze manier helpen wij mensen dienstbaar te zijn naar elkaar en naar de samenleving toe. Ons uitgangspunt is dat diakenen, gedragen door heel de gemeente, de liefde van Christus zichtbaar maken aan hen die hulp nodig hebben.

Onderdeel van deze taak is ook het creëren van financiële ruimte om zo daadkrachtig te kunnen reageren op eventuele steunaanvragen uit de gemeente/omgeving, land of andere delen van de wereld. Ook op dit punt willen de diakenen de gemeente betrekken tot een diaconale levenshouding.

De diakenen zijn wisselende gemeenteleden die telkens voor een bepaalde periode door de kerkelijke gemeente worden gekozen en benoemd. 

diaconiepgdeverbinding@gmail.com
terug