Werkgroep Vorming en Toerusting

Werkgroep Vorming en Toerusting
In het dagelijks leven komen we voor uiteenlopende keuzes te staan. Wat wordt van ons verwacht op het werk, in het gezin, in de kerk, in onze familie, vriendengroep, sportclub, enzovoorts. Welke kant kiezen we, waar zijn we het mee eens, wanneer moet er actie ondernomen worden, welke muziek kiezen we…..Zo kunnen we nog een hele poos doorgaan.
Vorming zet ons aan het denken, prikkelt, daagt uit, opent onze ogen. Vorming stelt de vraag hoe wij ons geloof inhoud kunnen geven in de realiteit van alledag. 
Toerusting geeft ons iets in handen om een taak, opdracht uit te voeren, een manier van geloven te vinden die bij ons past. We krijgen iets mee voor onderweg.
De werkgroep Vorming en Toerusting legt haar oor te luisteren binnen de gemeente. Welke vragen en behoeften leven er? De werkgroep houdt daarbij rekening met de kleurrijkheid van onze gemeente. Ook zet zij zoveel mogelijk de deuren van onze kerk open: kijken of we ook iets voor anderen kunnen betekenen én kijken of anderen buiten onze gemeente een bijdrage kunnen leveren aan een bepaalde activiteit. 
Op grond van wat er leeft in de gemeente en in de wereld om ons heen, organiseert de werkgroep Vorming en Toerusting jaarlijks een aantal activiteiten, zoals de Ontmoetings-Verbindingsochtend, gespreksavonden en heeft het een mini-bieb opgezet voor intern gebruik en een voor mensen uit het dorp.
De werkgroep bestaat uit een kerkenraadslid en gemeentelid.

 
terug