Werkgroep Pastoraat Werkgroep Pastoraat
De werkgroep Pastoraat bestaat uit onze Pastor Ate Klomp, pastorale ouderling en een aantal pastoraal medewerkers. De werkgroep houdt zich bezig met het lief en leed in onze gemeente en schenkt aandacht aan alles wat op het pastorale vlak ligt, het omzien naar elkaar. Dit doen ze niet alleen zelf, maar zij brengen ook de gemeenteleden hiervoor in beweging, nemen initiatieven, leggen contacten. Kortom: geven het pastoraat handen en voeten. Soms is dat gewoon een bloemetje brengen of een kaartje sturen ter bemoediging. Aan elk van de werkgroepleden is een wijk toebedeeld om zo goed mogelijk betrokken te kunnen zijn.
 

Pastoraat is verbinding. Als we er even over nadenken dan hebben we allemaal wel eens meegemaakt dat iemand belangstelling voor jou toonde en dat die belangstelling je goed deed. Dat je als het ware van binnen voelde dat je even echt met de ander in gesprek was en dat dit praten met elkaar alleen al ervoor zorgde dat ‘het’ de moeite waard was. Dat er ‘verbinding’ was met de ander.
In de Bijbel klinkt al vanaf het begin in de verhalen en woorden door, dat de mens niet alleen hoort te zijn en dat het ook niet goed voor mensen is als er niemand om hen heen is. Adam heeft zijn Eva nodig en die twee samen zijn een groot voorbeeld voor de mensen in het algemeen. 
Het is verdrietig om je te realiseren dat voor hun beide zoons hetzelfde geldt, natuurlijk hadden zij hun ouders nodig, maar ook elkaar. Je kunt zelfs zeggen dat Kaïn zijn broer Abel nodig had, ook al liep hun samenzijn niet goed af. Want het gaat (en dat spreekt vanzelf) niet goed met Kaïn na de doodslag op Abel. Zonder de daad van Kaïn weg te wuiven of goed te praten, gebeurt er iets bijzonders als Kaïn met God in gesprek raakt. Het blijkt namelijk dat God deze Kaïn niet in de steek laat, ook al moet Kaïn het land waar hij met zijn familie woonde, verlaten.
En zo komen er al twee belangrijke elementen van pastoraat bij elkaar. In de eerste plaats: ieder mens is de moeite waard, zeker voor God! En ten tweede: pastoraat heeft zeker zin. Het is belangrijk voor ieder mens om aandacht van andere mensen te krijgen, om je daardoor mens te kunnen voelen. Je bent pas mens in relatie tot andere mensen. En dat is nou net iets wat we in Bijbel en Geloof kunnen leren: leven voor Gods aangezicht en daarom omzien naar elkaar. Aandacht besteden aan de ander en niet in eerste plaats aan diegene die al zo veel aandacht krijgt.
En door echt contact met een ander mens te hebben word je, om zo te zeggen, meer mens! En in pastoraat kunnen we de verbinding beleven met de ander en ook met de Ander. En bovendien: iedereen kan het, aan pastoraat doen.
Een mooie spreuk in dit verband zegt het als volgt:

God vraagt van ons alleen datgene wat binnen onze mogelijkheden ligt.
Pastor Ate Klomp


terug